Schlagwort: Иновации

Crowdfunding за научни изследвания в България

Crowdfunding за научни изследвания в България

По данни на Световната банка (Национални патентни ведомства) през 2011г. в България е имало 262 заявки за патентни, което е сериозно изоставане от някои държави със сходен брой на населението като Унгария. В страната се отделят около 0,57% от БВП за развойна дейност, което е около 4 пъти по-малко от средната стойност за Европейския съюз …

Избрана чрез акламация: Like.Bulgaria

Избрана чрез акламация: Like.Bulgaria

Акламацията е форма на отдаване на почит чрез бурни овации на човек, доказал се пред своята общност. С акламации били приветствани най-достойните и смели гладиатори,  а в миналото с акламация бил определян и новият папа в Рим. Изборът чрез акламация се счита за най-стойностен и най-легитимен сред всички видове гласувания. Лого и брандинг на България …

+ Read More

Иноваторите нападат

Иноваторите нападат

Оградете излишното: а) Sillicon Valley, USA б) East Anglia (Cambridge), UK в) Göttingen, Deutschland г) София, България София? Грешка. Въпросът е актуален, но не и очакваният отговор.