Schlagwort: емиграция

Защо в 21ви век е неточно да се наречеш емигрант?

Защо в 21ви век е неточно да се наречеш емигрант?

Защо в 21ви век е неточно да се наречеш емигрант? Скайп, фейсбук, whatsapp и невероятно евтините телефонни обаждания ни държат в постоянна близост до роднини и приятели; Апликации като Snapchat зареждат контакти с приятели, живеещи и на други континенти, по неочаквано емоционален начин (различен от класическите социални медии!); Не спираме да четем родните медии, да …

Самоселекция и обратна миграция

Самоселекция и обратна миграция

По логиката на много широко разпространения и емпирично подкрепен икономически модел на Рой за само-селекцията при регионална или интернационална миграция (Roy model of self-selection) имаме „позитивна“ и „негативна“ миграция, която в опростения модел е изцяло зависима от разликите в заплащането за труд на различни места. Към държави, в които фирмите плащат много за висококвалифицирани работници, …