Предприемачите от SkimProt

650 хиляди евро на час е оборотът на крадците, точещи кредитни и дебитни карти чрез “скимиране”. Българската компания SkimProt обаче е намерила невероятно ефективно и изгодно решение за проблема: специален стикер, който всеки би могъл да закупи и залепи върху собствената карта. Проблемът е решен. В България продуктът на SkimProt може да се намери във […]


София свири

София свири – маршрут?

Първоначалните идеи на екипа на София свири за местата, на които ще са разположени музикантите по време на събитието. За да увеличим шанса за позволение от Столична община избрахме най-вече изцяло пешеходни улици и артистични централни кътчета на града: парка на НДК, бул. Витоша, ул. Съборна, градината на театър “Иван Вазов”, ул. Иван Вазов (частично […]


Българският Software University и в чужбина?

Какво смятате за идеята ни да популяризираме българския Software University и в чужбина? Сигурни сме, че ще има достатъчно много млади германци или англичани, които са готови да получат качествено и изгодно софтуерно образование за програмисти точно в Софтуерния университет. Практичните и директно приложими в бизнеса програмистки способности са изключително оскъден и скъп ресурс на […]

Софтуерен университет

Съотношение патенти към население

Crowdfunding за научни изследвания в България 1

По данни на Световната банка (Национални патентни ведомства) през 2011г. в България е имало 262 заявки за патентни, което е сериозно изоставане от някои държави със сходен брой на населението като Унгария. В страната се отделят около 0,57% от БВП за развойна дейност, което е около 4 пъти по-малко от средната стойност за Европейския съюз […]


Самоселекция и обратна миграция

По логиката на много широко разпространения и емпирично подкрепен икономически модел на Рой за само-селекцията при регионална или интернационална миграция (Roy model of self-selection) имаме “позитивна” и “негативна” миграция, която в опростения модел е изцяло зависима от разликите в заплащането за труд на различни места. Към държави, в които фирмите плащат много за висококвалифицирани работници, […]

Самоселекция

High-tech тенденции

[Препечатано от блога на Startup Fondue. По-долу може да намерите препратка към българската компания Flipps!]   Microsoft’s new CEO: more of Apple’s Steve Jobs and Amazon’s Jeff Bezos Satya Nadella as Microsoft’s new CEO. What can you see in his first interview as a CEO? more of Apple’s energetic founder and visionary Steve Jobs a […]


Изтичането на мозъци намалява

Изглежда изтичането на мозъци от България, поне в някои сектори, напоследък е повече от преувеличено. Само няколко отрязъка от статия в технологичното издание IDG Connect разкриват позицията на програмисти и мениджъри: “Dimitrova says that the only people who are leaving Bulgaria are the very young who need to get some life experience. However, a lot […]


Праводач – за да познават младите законите

Праводач е вдъхновяващ екип от студенти по право, които успяват вече 2 месеца да запознават ученици в 73то училище в София с основните им прави, с теми като конституция и гражданска активност. Не един европейски доклад за България отбелязва като основен проблем неработещата съдебна система на страната. Една от причините е липсващия морал у немалко […]


Регистрация – може да опитате и сами

Ако желаете изцяло сами да поемете регистрацията на Вашата фирма, имайте предвид няколко задължения: Минималният капитал за откриване на ЕООД/ООД е 2 (два) лева. Трябва да запазите име на фирмата при основаването на бизнеса си (важи за цяла България). Имате нужда от адрес, на който официално ще бъде регистрирана компанията Ви (и домашният адрес върши […]


Искате собствена фирма у дома?

Живеете в чужбина, но искате да имате собствен бизнес в България? Завръщате се след края на висшето си образование и искате да се занимавате с предприемачество? Искате да приложите успешен интернационален бизнес-модел в България? Не ви се занимава с бюрокрация? Екипът на Времигрант ще помогне: при регистрирането на Вашата фирма, с цялото Ви счетоводство, с […]