Блог

Блог

ВремигрантСоциалните предприемачи са хора с иновативни решения на някои от най-належащите проблеми на обществото. Упорити и амбициозни, в многообразието на отговорите, които дават с дейността си, те предлагат безброй (малки) експерименти – успешни или не – от които могат да се поучат институции, бизнес инициативи или съмишленици от други държави.

Социалните предприемачи не чакат държавата или бизнесът да дадат решенията – намират ги сами. Класическите институции могат да са партньори, но на тях обикновено им липсва инициативността и гъвкавостта на визионерите. Социалните предприемачи са идеалисти с реалистичен подход към проблемите. Решенията им са етични и креативни, често пъти базирани на добри практики от бизнеса. Проектите им (често) са устойчиви и в смисъла на финансова независимост.