България и Global Services Location Index

България и Global Services Location Index

Да си номер 9 в световна класация по аутсорсинг на IT услуги [ATKearney] и организация на бизнес процесите, не е еднозначен успех за България. Особено ако основните предимства са ниската цена на труда и големият брой владеещи чужди езици. Негативите са тривиални, но позитивите все пак не бива да бъдат пренебрегвани:

  • заплатите в сектора са със сигурност по-високи от средните за страната
  • осигурява се възможност за хиляди млади българи с образование, от което пазарът е пренаситен (напр. икономически и бизнес науки, право, PR), да поддържат нормален стандарт на живот, докато открият по-добри възможности за реализация
  • осигурява се времеви прозорец за професионална преориентация (поне в някои случаи) към професии с по-добри шансове за реализация
  • има трансфер на знания, вкл. свързани с една по-добра работна култура
  • конкретно в IT-сектора се вижда и движение към инженерни дейности с много по-висока добавена стойност (основаване на голям брой развойни центрове напр. на VMWare, Luxsoft и т.н.)

Страната ни е част от глобалния пазар на стоки, информация и човешки труд, затова на ролята ни на back office за по-богати западни държави трябва да се гледа като на временно, естествено състояние. Аутсорсинг индустрията осигурява буфер от сигурност за десетки хиляди млади хора.

Факт е, че трябва да се правят усилия от бизнес и политическия елит, да се ориентираме към повишаване на добавената стойност на продуктите и услугите (виж Walltopia). Предприемаческият сектор на свой ред има нужда от сериозна подкрепа в областите на маркетинга и продажбите именно в чужбина, където са клиентите (Централна и Западна Европа, Канада, САЩ, Китай). Тук ролята на високо-квалифицираната диаспора е силно подценявана, като от Времигрант се надяваме да помогнем с работата и контактите си за достигане на желаните чужди пазари.

Country rankings

 

Bulgaria - IT Outsourcing