Daily Archives: October 20, 2014


Ефектът на доброто в медиите

Ефектът на социалните послания в медиите върху поведението на хората е доказано положителен, потвърждаващ още веднъж изключително централната роля, която редактори, журналисти и създатели на съдържания имат за развитието на обществото. Честото докосване с положителни медийни послания: повишава количеството на положителни, социални мисли, засилва емпатията, намалява агресията и податливостта към емоционално избухване. Ефектите важат за […]