Ефектът на доброто в медиите


Ефектът на социалните послания в медиите върху поведението на хората е доказано положителен, потвърждаващ още веднъж изключително централната роля, която редактори, журналисти и създатели на съдържания имат за развитието на обществото.

Честото докосване с положителни медийни послания:

 • повишава количеството на положителни, социални мисли,
 • засилва емпатията,
 • намалява агресията и податливостта към емоционално избухване.

Ефектите важат за съдържание под формата на

 • видео игри,
 • филми,
 • “reality”-формати,
 • статии,
 • песни
 • репортажи и новини.

Като потребители на медийно съдържание трябва да изискваме от телевизии, радиа, вестници, певци по-често да ни срещат с добрите, щастливи примери от живота –>

 • игнориране на негативни материали, които очевидно са дадени за повишаване на рейтинг,
 • лични разговори с приятели-журналисти да търсят смислени теми.

 

Източници:

Effects of Prosocial Media on Social Behavior: When and Why Does Media Exposure Affect Helping and Aggression?, Tobias Greytemeyer 2011

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>