Успехът на Halfbike


Halfbike

http://halfbikes.com/

Преди няколко часа екипът на Kolelinia събра $81 000 в една от най-успешните български Kickstarter-кампании, получавайки шанса за масово производство на своя иновативен и артистичен велосипед Halfbike.

Предвид скоростното развитие на предприемаческата екосистема в България в последните години и традиционно силния индустриален клъстър за велосипеди, тази победа е по-скоро симптом отколкото причина. Положителните ефекти от нея обаче ще имат огромно значение за цяла поредица от бъдещи предприемачески инициативи.

Директни ефекти

 • Утвърждаването на нишов продукт с родно участие на интернационални пазари (Холания, САЩ…)
 • Генерално ориентиране към международен crowdfunding за научни, социални и бизнес проекти, което ще влее не само капитал, но и повече прозрачност и демократизация във финансирането на проекти.
 • Използването на много добри практики при структурирането на рекламни crowdfunding кампании.

Spill-over ефекти

 • По-голямо ориентиране към международни пазари (дори само благодарение на стремежа да се достигнат повече дарители от други страни).
 • Реклама на български експерти, допринасяща за изграждане на по-иновативен имидж на страната.
 • Натрупване на мениджмънт и маркетинг know-how, което може да се използва от немалък брой хора в екосистемата.
 • Утвърждаване на положителни ролеви модели.
 • Показване на нетипични приложения на специфични знания на експерти (в случая креативният е архитектът и дизайнер Мартин Ангелов е създател на артистичния велосипед)

Няколко добри практики от кампанията на Halfbike:

 • Глобално планиране и действане: таргетиране на традиционно “даряваща” американска публика в Kickstarter (действие обусловено и от локализирането на (част от) производствените дейности в Аризона, САЩ) и на потенциални ранни клиенти от Холандия (страхотна колоездаческа култура и инфраструктура).
 • “Кампания като по учебник” – визуалност, интернационалност, персоналност, отчетност.
 • Медийни включвания в издания като TechCrunch и FastCompany.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>