Tag: 13. Januar 2014

Праводач – за да познават младите законите

Праводач – за да познават младите законите

Праводач е вдъхновяващ екип от студенти по право, които успяват вече 2 месеца да запознават ученици в 73то училище в София с основните им прави, с теми като конституция и гражданска активност. Не един европейски доклад за България отбелязва като основен проблем неработещата съдебна система на страната. Една от причините е липсващия морал у немалко …