Jahr: 2014

Лостовете на диаспората

Лостовете на диаспората

 „For Mr. Belov, from Launchub, “the only way to have a big success is to have the developers here but the sales and marketing outsourced to places where those skills are developed to perfection, like London and Silicon Valley.” или Берлин 😉 Една изключително интересна статия за балканската, и в частност българската, стартъп-екосистема може да …

Ефектът на доброто в медиите

Ефектът на доброто в медиите

Ефектът на социалните послания в медиите върху поведението на хората е доказано положителен, потвърждаващ още веднъж изключително централната роля, която редактори, журналисти и създатели на съдържания имат за развитието на обществото. Честото докосване с положителни медийни послания: повишава количеството на положителни, социални мисли, засилва емпатията, намалява агресията и податливостта към емоционално избухване. Ефектите важат за …

Експериментът Витошка или „Да се видим пред кафене Алеко?“

Експериментът Витошка или „Да се видим пред кафене Алеко?“

Пешеходната зона на булевард Витоша в София е естествен икономически експеримент. Пространството започва при Съдебната палата и завършва в началото на парка на НДК. В момента булевардът е разделен на две части: неремонтирана (покрита с чакъл, трамвайни линии, бетон; естестически неприятна и шумна част) и ремонтирана (ново покритие от паваж в топли цветове, пейки, улични …

+ Read More