3 Заблуди, малко юристи и 8000 информатици

3 Заблуди, малко юристи и 8000 информатици

Заблуда №1: Все повече млади българи следват право.
За периода 2000г. до 2011г. средният брой на правистите във всички български университети и всички курсове, е намалял от 12936 на 11263. Докато през 2000та те са представлявали 5,31% сега са само 4,02% от общия брой на студентите в България – т.е. правистите са намали с почти 1/4. Възможни причини? Предвид, че нивото в последните години е стагнирало доста убедително върху малко над 11 000 студенти, може да предположим, че ограниченията си идват централно от по-големите факултети, които не държат да заливат пазара с още повече юристи. Би било интересно да се направи проверка на броя на кандидатстващите за специалността право през годините, което ще е по-реална оценка на атрактивността на специалността. Прокси за отговора естествено може да бъде и промяна в баловете.

Заблуда №2: Студентите в сферата на здравеопазването намаляват.

За 10 години броят на следващите по специалности в сферата на здравеопазването (медицински сестри, студенти по медицина и др.) се е увеличил с над 7000 души от 11 808 на 18 872. От 2004та насам на годишна база има почти редовни увеличения от над 1000 студенти на година, което може да се обясни от части с това, че медицинските сестри и акушерки от 2006/7 насам вече се водят бакалаври, отчасти с повишения брой на чуждестранни студенти в наши университети (Турция, Кипър, Македония, Гърция). В МУ Плевен има поток по медицина, в който изцяло се преподава на английски език. Новопопълненията за 2013та са 161 (62 от тях от Великобритания). Към момента 6,73% от всички студенти в сферата на висшето образование са в сектора „Здравеопазване“. Тези увеличения засъжаление не променят факта, че ежегодно над 500 медици и вероятно не по-малък брой медицински сестри напускат България, за да работят в централна Европа.

Заблуда №3: Броят на хората в хуманитарните специалности, журналистиката, науките за обществото расте главоломно.

Ръст на различни хуманитарни науки за периода 2000/2011г.
Ръст на различни хуманитарни науки за периода 2000/2011г.

Всъщност не. От 63127 души през годините са се намалили абсолютно на 61 965, което – заради увеличението на общия брой на студентите е спад от 25,92% на 22,11%. Конкретните наблюдения? По-малко студенти по хуманитарни науки, по-малко студенти по науки за обществото и човешкото поведение, по-малко прависти, но повече журналисти. Може да предположим, че доста хора с хуманитарни предпочитания предпочитат малко по-често журналистика (пред право/науки за обществото). Голям брой, които преди 10 години щяха да следват нещо от тази палитра, пък избират стопанско управление.

Факт №1: Броят на следващите педагогика/образователни науки драстично намалява.

Докато през 2000та броят е бил около 25 909, то за 2011 е възлизал само на 18 337.

Факт №2: Информатиката е най-големият враг на математика/статистиката.

Имайки предвид че информатиците в университетите са двойно повече през 2011/2012г., отколкото през 2000/2001г. (4300 и респективно 8600 души), лесно може да намерим не чак толкова драматично обяснение за намаляването на броя на студентите в специалности като математика&статистика или природни науки. Хипотетично казано: онези, които преди 10 години биха имали желанието и потенциала да учат в особено (математически) трудни специалности като физика, химия или машиностроене, днес избират информатика (поради причини като разрастване на сектора, популярност, заплащане в бъдеще и т.н.). Увеличеният брой на информатиците компенсира абсолютно дори намаленият общ брой на бъдещите специалисти в инженерни и технически специалности. През 2011/2012та е имало общо 54 256 студенти в сферата на точните науки, докато през 2000та те са само 52 185. Все пак процентуално дялът на точните науки е намалял на 20,22% от 21,42%. (Негативната корелация между растящият брой на информатиците и намаляващия брой на математиците/статистиците, равна на -0,89 за периода, е сигнификантна за ниво от p=0,0005; същата между информатици и студенти по природни науки е сигнификантна единствено при p=0,1.)

Промяна в броя на студентите в различни направления на точните науки.
Промяна в броя на студентите в различни направления на точните науки.

/Данни на НСИ/

excel_icon1 R project

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.