Образование за всички?!

Образование за всички?!

Заедно в час
Заедно в час, партньор на „Teach for All“

Златица, Пирдоп, Костенец, кв. Надежда, училище „Джон Атанасов“ в София – гордеят се с една по-особена група преподаватели: учителите предприемачи на „Заедно в час“. Те още не са забравили какво са мразели и от какво са се мотивирали в училище; лидери са и искат да вдъхновяват. Съдейки по резултатите им – вече го правят.

„Teach For All” („Образование за всички“) е глобална мрежа от независими социални инициативи, работещи за по-широк достъп до образование, въвличайки най-обещаващите си лидери в това начинание. Целта на организацията е един ден всички деца да имат възможност да получат отлично образование.

Уенди Коп разработва идеята за „Теаch for America” в нейната дипломна работа и прекарва последните 20 години, уголемявайки организацията, която днес разполага с над 6000 учители и много водещи „преобразователи”. Уенди изглажда концепцията за „Teach For All” заедно с Brett Wigdortz, откривател на Тeach First, британска адаптация на мрежата. Най-младият човек и същевременно първата жена получила наградата на университета Принстън, отличието „Удроу Уилсън”, през 2006 година U.S. News и WorldReport наричат Уенди един от най-добрите лидери на Америка, а през 2008г. сп. Тime я посочва  за една от стоте най-влиятелни личности в света.

„Teach For All” подпомага предприемачи в близо 25 държави за развитието на образователния модел, като мрежата се разраства в 16 партньорски организации през 2010, а до края на 2011, те са 23 („Заедно в час” е особено активна в България). По настоящем „Теаch For All”  разполага с над  8000 учители, които работят с повече от 560 000 ученици на места с тревожно високи проблеми в образованието.

Вестник Дневник за „Заедно в Час“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.