Community spirit

Community spirit

Рабат, Мароко

Забелязвали ли сте, че в повечето родни населени места липсва т.нар. community spirit? Онзи дух за местна общност, който решава локално проблеми, вариращи от почистването на градинки, та до спасяването на някой и друг овехтял соцпаметник. Какви други казуси могат да бъдат решени?

Рабат, Мароко. Мохамед Абад Андалуси мобилизира сътрудничеството между фирми, училища и местна власт за подобряване на образователната система в Мароко.

В модела на Андалуси не става въпрос за класическо дарителство или недотам ефективна форма на филантропия – търсена е активна съвместна работа на бизнеса и училищата. Фирми спонсорират или си партнират с учебни заведения, снабдявайки учениците не само с техническо оборудване, но и с истинска експертиза, която е полезна в динамичния пазар на труда. Мениджъри, директори, ученици, учители и родители заседават съвместно в т.нар. „Комисии за училищна подкрепа“, търсейки отговори на най-належащите въпроси в сферата. С това средство

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.